Heeft het thema groene aandelen nog steeds opwaarts potentieel voor beleggers?

Groene aandelen

Sharon Bentley-Hamlyn, fondsbeheerder bij Aubrey Capital Management Ltd, wordt steeds vaker naar haar visie op het bovengenoemde onderwerp gevraagd. Aangezien dit voor onze lezers interessant kan zijn, wordt hieronder een ruwe transcriptie gegeven van een recente discussie: 

V. Het aanbod van groene aandelen is vorig jaar gestegen tot een record en volgens veel analisten is dit een blijvende trend. Hoe ziet u het universum van groene aandelen?                                                                Wij kijken met veel belangstelling naar groene aandelen, maar ze zijn sterk geëvolueerd, dus moet je selectief te werk gaan om opportuniteiten te vinden. Wij geloven dat de energietransitie weg van fossiele brandstoffen zal versnellen als gevolg van Covid, omdat het een duidelijke manier is voor overheden om investering, economische groei en werkgelegenheid te stimuleren. Europa is een toonaangevende speler geweest op het gebied van groene energie. De Green Deal van de EU omvat een investeringsplan van 1 biljoen euro, waaronder een engagement inzake “groen herstel” van 750 miljard euro. Het doel is om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn, maar de EU moet resultaten boeken tegen 2030 om daar te geraken. Zo moeten de emissies van de EU met 50-55% dalen in vergelijking met de niveaus van 1990, met een doelstelling voor hernieuwbare energie van 32% van de energieproductie. Om dit doel te behalen, moeten elektriciteits-, transport-, verwarmings- en industriële processen verder worden gedecarboniseerd. 
 
V. Ziet u regionale verschillen?
We hebben de indruk dat dit eerder een wereldwijd dan een regionaal fenomeen is. Uit een recent onderzoek door OnePoll1  bij 1.250 bedrijven met 500 werknemers of meer blijkt echter dat er verschillen bestaan in regionale focus bij Amerikaanse bedrijven die op het vlak van milieu minder hoog scoren dan Europese bedrijven, hoewel ze allemaal hoger scoren op sociaal en governance vlak, aangezien dit de factor met de grootste impact op hun merkreputatie is. Uit het onderzoek bleek ook dat 63% van de bedrijven van plan is om in 2021 meer uit te geven aan ESG-factoren, tegenover 6% met plannen om deze te verlagen. 
 
V. De vraag naar ESG, met hoog impact en groen-gerelateerd activa boomt. Ziet u een tekort in het aanbod van dergelijke activa? 
ESG betekent verschillende dingen voor verschillende mensen, en er is een trend naar "best in class" ESG die het aanbod van wat we echte ESG-activa zouden noemen, zeer sterk overschat, aangezien het alle soorten bedrijven omvat die daar onder vallen maar die dat op dit moment niet echt verdienen, bijvoorbeeld de oliemaatschappij die de hoogste ESG-score behaalt binnen de sector. Maar het is duidelijk dat alle bedrijven op dit gebied een tandje moeten bijsteken, omdat het uitgegroeid is tot zo een hot issue. Kijk gewoon maar eens naar het bevelschrift dat de CEO van BlackRock naar verluidt onlangs naar de CEO’s van elke onderneming waarin zijn groep belegt, heeft gestuurd, waarin hen wordt gevraagd een plan te publiceren over hoe hun bedrijfsmodel in overeenstemming zal zijn met een emissievrije economie, waarbij de opwarming van de aarde beperkt wordt tot minder dan 2 graden Celsius, wat in overeenstemming is met een wereldwijde ambitie om tegen 2050 geen broeikasgassen meer uit te stoten.
 
Als er al sprake is van een tekort aan echte groen-gerelateerde activa, is dit omdat de industrie zich in een vroeg stadium van ontwikkeling bevindt. Sommige van de meest interessante bedrijven die op dit gebied actief zijn, zijn nog steeds vrij klein en worden nog niet in bijzonder grote mate aangehouden. Het lijdt geen twijfel dat de sector veel groter zal worden. Dus voor aandeelhouders op lange termijn zou het nog altijd een goede sector zijn om in te beleggen. 
 
V. Wat met de waarderingen? 
De waarderingen zijn wederom afhankelijk van uw investeringshorizon. Sommige aandelen zijn enigszins overgewaardeerd, terwijl andere hun waarde behouden. Maar welk aandeel u ook koopt, u moet dit met een langetermijnvisie doen, omdat de winsten die veel van deze bedrijven genereren zich pas enkele jaren later zullen manifesteren. Er zouden dan ook sterke groeikansen over meerdere jaren kunnen ontstaan2.  
 
V. Wat is uw grootste blootstelling? 
Onze grootste blootselling is binnen de sector van de zonne-energie. Toen we in 2007 onze activiteiten hebben gestart, waren we in de eerste plaats geïnteresseerd in de technologie van de zonne-energie. Het is namelijk zo dat een van de partners van Aubrey tijdens een wandeling in Schotland enkele jaren daarvoor een elektrische schok kreeg toen hij over een schrikdraad klom dat door middel van zonne-energie onder stroom stond. Hierdoor kreeg zijn belangstelling vrij letterlijk een stroomstoot! Een van onze eerste beleggingen in 2007 was in een Duitse fabrikant van zonnecellen en daarna hebben we belegd in een ander Duits bedrijf dat cellen en modules produceerde. Deze hebben dat jaar goede prestaties laten optekenen, maar de wereldwijde financiële crisis, een daling van de olieprijs, de verlaging van de zogenaamde feed-in-tarieven en een stortvloed aan goedkope cellen die in China werden geproduceerd, hebben een einde gemaakt aan de mooie run die ze hebben gemaakt, en in 2008 zijn we uitgestapt uit de sector. Uiteindelijk werd een van onze bedrijven overgenomen door een Koreaans bedrijf en heeft het andere in 2017 het faillissement aangevraagd. We zijn de situatie echter wel nauwgezet blijven opgevlogen omdat de idee om de onuitputtelijke kracht van de zon te benutten om energie te produceren een aanlokkelijk voorstel was en blijft. 
 
Onze belangstelling werd afgelopen jaar opnieuw gewekt door een Spaans bedrijf dat zonne-energiecentrales bouwt. De huidige CEO begon het bedrijf als ondernemer in 2007 en in de jaren tot 2010 kocht hij enkele kleine zonne-ontwikkelingen, ongeveer 20, voornamelijk met behulp van family  offices om ze te financieren. Vanaf 2013 bouwde hij er 10 tot 15 per jaar en verkocht hij ze, meestal met een capaciteit van 1-2 MW. Tegen de tijd dat de feed-in tarieven verdwenen had hij een capaciteit van zo’n 20MW. Na de Spaanse crisis van 2012, na de crisis in de eurozone, beslist hij dat Spanje niet de place to be was, verkocht hij al zijn kleine fabrieken in Spanje en begon hij fabrieken te openen in nieuwe markten. Hij gebruikte cashflow plus de verkoopsopbrengsten van de fabrieken om in Latijns-Amerika aan de slag te gaan waar hij 30 fabrieken overnam in Chili en ook commerciële kantoren opende in Mexico, Colombia, Peru en Argentinië. Daarna heeft hij opnieuw activiteiten opgestart in Spanje en Italië, maar Chili is het land waar de onderneming momenteel de meeste inkomsten genereert. Chili heeft zonne-energie veel sneller ontwikkeld dan Spanje. In 2014 was de regering van mening dat ze te kampen zou krijgen met een ernstige energieschaarste op lange termijn, vooral als gevolg van de verwachte groei van de energie-intensieve kopermijnen in het land, versterkt door het effect van het opdrogen van de productie van elektriciteit op basis van waterstof en de stopzetting van gasleveringen vanuit Argentinië. De onderneming waarin we hebben belegd, heeft zijn grootste fabriek met een geïnstalleerd vermogen van 103MW in een van de droogste plaatsen op aarde, namelijk de Atacamawoestijn. In de loop der jaren heeft het bedrijf een aanzienlijke expertise vergaard op het vlak van projectontwikkeling en bouw. 
 
De kapitaaluitgaven voor zonnetechnologie dalen jaar op jaar. In 2007 bedroeg de kostprijs om 1MW te bouwen $ 7 miljoen. Vandaag bedraagt deze € 400k en kan zonne-energie geproduceerd worden tegen de helft van de prijs. Het bedrijf verkoopt nog steeds fabrieken aan pensioenfondsen, maar de focus is verschoven van build-to-sell naar build-to-own. Waar ze de fabriek bouwen en behouden, genereren ze een EBITDA-marge van 30%, waardoor heel veel cash wordt gegenereerd en ze tot nu geen kapitaalverhoging hebben moeten doorvoeren. Wel is in S2 2021 een kapitaalverhoging gepland om hun uitgebreide pijplijn te financieren. Het bedrijf mikte in 2020 op 700MW, waaronder een Spaanse centrale van 200MW, in 2021 op 1,5GW en in 2022 op 2,5GW. De levensduur van een centrale bedraagt 40 jaar. Zodra ze op het net is aangesloten begint ze recurrente EBITDA te genereren, en dit meerdere decennia lang en bouwt ze winsten op. Op basis van deze verwachting heeft onze belegging nog altijd een zekere weg af te leggen. 
Dit betekent niet dat de aandelenkoers niet volatiel zal zijn, maar op de lange termijn is de structurele groei aanwezig en dus moeten langetermijnaandeelhouders worden beloond3.  
 
V. Is er nog iets anders in de sector dat u momenteel interesseert? 
We hebben kleine posities in verschillende waterstofaandelen, een elektrolysebedrijf en een aantal bedrijven die brandstofcellen produceren. Van alle deze bedrijven is het elektrolysebedrijf misschien wel het meest intrigerende. Elektrolyzers, die groene waterstof uit water en hernieuwbare energie genereren, kunnen in verschillende sectoren worden gebruikt, van nutsbedrijven tot de chemische industrie tot bijtanken voor e.mobility. Het bedrijf waarin we hebben belegd, heeft slechts 20 jaar ervaring in deze industrie, maar is erin geslaagd om partnerschappen te sluiten met een paar zeer grote spelers zoals Linde, de wereldwijde speler op het vlak van industriële gassen, Shell en SNAM in Italië. Ze hebben de grootste Proton Exchange Membrane (PEM) elektrolysefabriek ter wereld gebouwd in het Verenigd Koninkrijk die tot 1GW per jaar kan produceren. Zodra deze 60% vol is, zullen ze waarschijnlijk een andere fabriek in Italië, Spanje of Duitsland bouwen. Ze hebben een orderboekje van £ 284 miljoen en er zit nog veel meer in de pijplijn. Het bedrijf bevindt zich in een relatief vroeg stadium van de uitrol, maar het is duidelijk de technologie werkt en wordt ondersteund door deze grote partners. Het zou dus een zeer goed groeipotentieel moeten bieden. 
 
Binnen het domein van de brandstofcellen hebben we belegd in een Canadees bedrijf dat zo’n 40 jaar in de sector actief is. Daarnaast hebben we een meer recent een Brits bedrijf in portefeuille genomen dat een historiek van 20 jaar heeft opgebouwd. Een brandstofcel is een eenheid die zonder verbranding uit een chemische reactie een elektrische stroom produceert. Het is de meest efficiënte manier om brandstof om te zetten in stroom, kan de autonomie van voertuigen verlengen tot ongeveer 600 km, en laat toe dat bedrijfsvoertuigen sneller kunnen bijtanken en lagere onderhoudskosten met zich meebrengen. Beide bedrijven hebben partnerschappen met dieselmotorenfabrikanten, waaronder een groot Chinees bedrijf en momenteel bouwen ze brandstofcellen voor autobussen en vrachtwagens, maar er bestaat een opportuniteit op langere termijn voor treinen, veerboten, auto's en off-highway voertuigen. Volgens de Amerikaanse regelgeving moet 100% van de busvloot tegen 2040 emissievrij zijn; de Clean Truck Standard vereist dat 100% van de HMD-trucks die in Californië worden verkocht tegen 2045 emissievrij zijn. 15 staten hebben een MOU ondertekend waarbij 30% van de verkochte HMD-vrachtwagens tegen 2030 emissievrij moet zijn en 100% tegen 2050. In China werd een nieuw overheidsbeleid aangekondigd in september 2020. De provincie Shandong zal 50.000 brandstofcelvoertuigen inzetten tegen 2030, de stad Qingdao 8.000 elektrische voertuigen die uitgerust zijn met een brandstofcel, 30 elektrische buslijnen met een brandstofcel, 2 tramlijnen met een brandstofcel en 50 tankstations voor waterstof tegen 2030. De stad Guangzhou is klaar om elektrische voertuigen met een brandstofcel in te zetten voor 30% van het openbaar vervoer en het wagenpark voor sanitaire diensten, met meer dan 100 tankstations tegen 2030. Een van onze bedrijven ontwikkelt ook stationaire toepassingen voor kleine elektriciteitscentrales, fabrieken en datacenters en haar cellen kunnen gebruik maken van verschillende brandstoffen, niet alleen waterstof.


Artikel geschreven door Sharon Bentley-Hamlyn in februari 2021. Het is mogelijk dat de meningen en opmerkingen in dit document op een latere datum niet meer gelden. Marktgedrag uit het verleden voorspelt geenszins toekomstig marktgedrag.


Over Sharon Bentley-Hamlyn
Sharon Bentley-Hamlyn is beheerder bij Aubrey Capital Management Ltd, een beheerder uit Edinburgh die gespecialiseerd is in wereldwijde groeiaandelen en nauw samenwerkt met TreeTop Asset Management


https://www.aubreycm.co.uk/
https://www.linkedin.com/company/aubrey-capital-management-ltd
 

Sluiten

Voor deze informatie wordt u doorgestuurd naar de treetopam.com website.

Doorgaan